ekaunseling
   Utama      Tafsiran Ujian Minat Kerjaya Riasec      Artistik - (Creators)
 

widgets
 
 
KEPUTUSAN/MAKSUD KEPUTUSAN UJIAN IMK ANDA
 


UNTUK PERINCIAN DAN MEMBUAT UJIAN SILA KLIK LINK INI 

PERINCIAN LANJUT

Artisitik (A)

Jenis Artistik ialah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Menghadapi persekitaran dengan kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Digambarkan sebagai individu yang bersifat asli, tidak gemar berkawan dan bersifat kewanitaan Contoh pekerjaan: Penyair, Penyanyi, Pelukis, Pengarang, Arkitek.

 

=== Pencipta ( Artistik ) ===
"Kreatif , intuitif , sensitif, jelas, dan ekspresif. Mereka tidak berstruktur , asal, tak sesuai , dan inovatif. Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi. Mereka suka bekerja dengan idea-idea,
abstrak , dan konsep. Mereka adalah spontan dan berfikiran terbuka.
 

Creators (Artistic)

"Creative, intuitive, sensitive, articulate, and expressive. They are unstructured, original, nonconforming, and innovative. They rely on feelings, imagination, and inspiration. They like to work with ideas, abstractions, and concepts. They are spontaneous and open-minded."[10]

 
 
 
 
 
KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com