ekaunseling
   Utama      Tafsiran Ujian Minat Kerjaya Riasec      Convensional - (Organizers)
 

widgets
 
 

UNTUK PERINCIAN DAN MEMBUAT UJIAN SILA KLIK LINK INI 
 

 

Conventional (C)

Jenis personaliti Conventional ialah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor.Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan kegiatan yang direstui oleh masyarakat. Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan.Digambarkan sebagai individu yang stereotaip dan tidak asli, sentiasa kemas,dan konservatif.Contoh pekerjaan Penyimpan Kira-kira, Guru Perdagangan, Akauntan, Jurutrengkas.

 

=== Penganjur (Konvensional) ===
" Berhati-hati dan konservatif. Mereka adalah logik , cekap , teratur, dan teratur. Mereka adalah menyeluruh dan terperinci berorientasikan. Mereka nilai ketepatan dan kejituan . Mereka boleh dipercayai. Mereka menikmati tugas-tugas praktikal , ukuran kuantitatif, dan persekitaran berstruktur. Mereka mengikut peraturan     

Organizers (Conventional)

"Conscientious and conservative. They are logical, efficient, orderly, and organized. They are thorough and detail-oriented. They value precision and accuracy. They are reliable. They enjoy practical tasks, quantitative measurements, and structured environments. They follow the rules."[10]
 
BIDANG PEKERJAAN YANG SESUAI

Artistic (with a Conventional combination)

 
 
 
 
KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com