ekaunseling
 
   Utama      Ujian Psikometrik      Inventori Personaliti Sidek (IPS)
 

widgets
 
 

Keputusan Ujian Personaliti saya Begini. Anda bagaimana?Personality test results

Ta-dah, your personality type is ISTJ!

Introverted (I) 68% Extraverted (E) 32%
Sensing (S) 59% Intuitive (N) 41%
Thinking (T) 50% Feeling (F) 50%
Judging (J) 55%
Perceiving (P) 45%

ESTJ defined by Wikepedia

Anda boleh mencuba secara online DISINI
 
INVENTORI PERSONALITI SIDEK (IPS)
Tambahkan pada Kesukaan saya

Arahan:

AInventori Personaliti Sidek ini mengandungi 160 pernyataan.Bermula dengan nombor satu, rekodkan jawapan anda pada borang jawapan yang disediakan.

B. Jika pernyataan itu menerangkan diri anda, hitamkan (Y) dan jika tidak menerangkan diri anda, hitamkan (T) pada borang jawapan yang disediakan.

C. Jika anda menghadapi kesukaran untuk menentukan sama ada sesuatu pernyataan itu menerangkan diri anda ataupun tidak, pilih jawapan yang anda rasa paling selesa. JAWAB SEMUA SOALAN.

Bil.

Item

Ya

Tidak

1.

Selesa memberitahu kawan-kawan mengenai apa-apa sahaja yang ada dalam fikiran saya

2.

Lebih suka bekerja dengan idea-idea dari bekerja dengan data dan benda

3.

Suka melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri dari mengikut struktur yang telahditetapkan

4.

Merasa selamat bila saya tahu orang yang saya percayai berada di samping saya

5.

Suka menghadiri majlis-majlis kenduri dan perkahwinan

6.

Suka membuat kritikan yang membina mengenai apa-apa sahaja bahan yang saya baca

7.

Lebih selesa tinggal di kawasan yang tidak mempunyai ramai jirantetangga

8.

Sukakan suasana kehidupan yang berubah-ubah.

9.

Tidak mudah keciwa apabila berhadapan dengan masalah-masalah yang rumit

10.

Selalu mengelak dari bertanya kerana takut akan salah

11.

Mempunyai keinginan supaya orang lain menganggap diri saya sebagai pemimpin

12.

Menolong sedaya upaya kawan-kawan yang menghadapi masalah

13.

Mengharapkan sanjungan dari kawan-kawan untuk mengelakkan diri dari rasa tertekan

14.

Suka kepada kerja-kerja yang mempunyai struktur yang jelas

15.

Mengharapkan supaya orang lain menganggap saya sebagai seorang yang amat berjaya

16.

Setakat ingatan saya, saya tidak pernah meradang dengan sesiapa

17.

Selesameminta pertolongan dari kawan-kawan danahli-ahli profesional bila menghadapi masalah

18.

Memikirkansecarakritikalsetiap perkara yang saya buat

dan lihat

19.

Memikirkan sendiri cara-cara untuk menyelesaikan masalah

yangsaya hadapi

20.

Mengelak dari memperkatakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain marah

21.

Sukaberucap semasa berada di dalam kumpulan besar

22.

Suka memikirkan masalah-masalah yang rumit dan mencabar

23.

Seringkali memendamkan perasaan saya agar tidak diketahui oleh orang lain

24.

Tidak suka terikat dengan jadual yang ketat untuk aktiviti-aktiviti masa lapang

25.

Selalu tidur lewat untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah dimulakan

26.

Merasa keciwa bilamemikirkan diri saya tidakberupaya mengawal keadaan

27.

Selalu membuat keputusan-keputusan penting bersendirian tanpa mengharapkan bantuan orang lain

28.

Tidak sampai hati melihat orang lain dihukum walaupun ianya telah diadili

29.

Ingin supaya orang lain bersimpati dengan masalah hidup yang saya alami

30.

Sukamelakukansesuatukerja dengan kemas dan teratur

31.

Beranggapan adalah penting mempunyai pekerjaan di mana orang lain tidak berupaya melakukannya

32.

Saya tidak pernah mengumpat tentang diri seseorang

33.

Selesameminta kembali barang-barang yang telah dipinjam oleh kawan

34.

Berminatmembaca buku-buku bercorak akademik, falsafah dan psikologi

35.

Akan menghadiri sesuatu majlis jika saya rasa ingin berbuat demikian

36.

Selalu memihak kepada kumpulan yang mendapat suara majoriti

37.

Percaya bahawa diri saya adalah seorang yang peramah dan mudah mesra

38.

Lebih selesa berdampingan dengan orang yang intelek berbanding orang yang praktikal

39.

Jarang bercakap di dalam sesuatu sesi perbualan atau perbincangan

40.

Merasa seakan-akan berminat kepada semua perkara

41.

Akan menyelesaikan sesuatu kerja sebelum memulakan kerja-kerja yang lain

42.

Percaya bahawa orang lain membuat sesuatu kerja lebih baik daripada saya

43.

Lebih suka menjadi ketua dari menjadi pengikut

44.

Sedia memberi pertolongan kepada orang lain tanpa mengira pertolongan itu dihargai atau tidak

45.

Selalu menceritakan masalah-masalah peribadi saya kepada orang lain

46.

Suka kepada aktiviti-aktiviti yang memerlukan perhatian dan tumpuan yang terperinci

47.

Mencuba bersungguh-sungguh dalam melakukan apa sahaja kerja

48.

Saya tidak pernah memecahkan rahsia kawan-kawan saya

49.

Mudah berang apabila kerja yang saya lakukan tidak menjadi

50.

Berminat untuk mencipta idea-idea dan teori-teori baru yang berhubung dengan manusia

51.

Tidak mengharapkan orang lain membantu menyelesaikankerja-kerja saya

52.

Suka menerima pimpinan orang lain

53.

Mudah memulakan perbualan dengan orang-orang yang belum saya kenali

54.

Suka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi melalui kajian dan penyelidikan

55.

Mengelak daripada bercakap dengan orang lain melainkan jika ditegur terlebih dahulu

56.

Merasa bosan bilatiada kerja-kerja baru yang boleh dibuat

57.

Akan meneruskan kerja-kerja yang susah walaupun peluang untuk berjaya adalah tipis

58.

Rasa tidak puas hati dengan apa yang telah saya capai dan perolehi sehingga ini

59.

Suka membuat keputusanuntuk kumpulan

60.

Selalu meminjamkan barang-barang yang saya sayangi kepada kawan-kawan yang memerlukan

61.

Selalu mengharapkan belaian kasih sayang dan perhatian dari orang lain

62.

Ada jadual makan dan tidur yang tetap untuk setiap hari

63.

Suka menerima hadiah-hadiah dan anugerah-anugerah bagi setiap pencapaian cemerlang yang saya perolehi

64.

Saya sentiasa bersetuju dengan pendapat ibu bapa saya

65.

Akan berterus terang menyatakan bahawa tingkahlakunya telah menyakitkan hati saya

66.

Suka menganalisis personaliti individu yang saya temui

67.

Tidak suka dikawal oleh individu yang mempunyai autoriti

68.

Tidak akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan walaupunsaya tidak bersetuju dengan peraturan itu

69.

Cenderungbercakap lebih banyak dari orang lain apabila berada di dalam sesuatu kumpulan

70.

Suka melibatkan diri dalam perbincangan mengenai idea-idea yang abstraks

71.

Suka menghabiskan waktu petang seorang diri dari berbual dan bermain dengan kawan-kawan

72.

Selalu mengubah program dan aktiviti yang telah saya rancangkan

73.

Boleh bekerja dalam satu jangkamasa yang panjang tanpa mudah merasa letih dan jemu

74.

Rasa bersalah terhadap beberapa perkara buruk yang telah

saya lakukan pada masa lalu.

75.

Akan mengambilalih tugas kepimpinan apabila suasana berada dalam keadaan tertekan

76.

Gembira menghabiskan sebahagian dari masa saya membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial

77.

Merasa perlumencurahkan perasaan yang terkandung di dalam hati saya kepada kawan-kawan

78.

Menyusun idea dan pemikiran saya dengan cermat sebelum memulakan perbualan

79.

Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan dalam apa-apa sahaja aktiviti yang bercorak pertandingan

80.

Saya tidak pernah tersinggung apabila ditegur oleh

kawan-kawan

81.

Selesa bertanya apabilaarahan yang diberikan oleh ketua kurang jelas

82.

Suka melibatkan diri dalam perbincangan yang berkaitan dengan falsafah hidup masyarakat yang ideal

83.

Suka melakukan kerja-kerja yang tidak melibatkan arahan, persetujuan dan pendapat orang lain

84.

Meminta pendapat dan persetujuan orang lain sebelum memulakan sesuatu pekerjaan

85.

Suka kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang ramai

86.

Selalu menghabiskan masa dalam perpustakaan membaca

buku-buku yang bercorak akademik

87.

Suka menyendiri melayan fikiran

88.

Selesa dalam menghadapi situasi-situasi baru

89.

Jarang menangguhkan kerja yang telah diberikan kepada saya walau pun saya tidak suka

90.

Merasa diri saya gagal bila orang lain membuat kerja lebih baik daripada saya

91.

Bercita-cita menjadi pemimpin sesebuah kelab atau organisasi

92.

Ingin bergiat cergas dalam persatuan yang bertanggungjawab membantu individu yang kurang bernasib baik

93.

Selalu meminta kepastian dari orang lain bahawa apa yang saya buat dan katakan adalah betul

94.

Sentiasa menjaga ruang tempat kerja saya supaya kelihatan bersih dan kemas

95.

Melihat diri saya sebagai seorang yang bercita-cita tinggi

96.

Saya tidak pernah berselisih faham dengan sesiapa

97.

Akan terus bertanya sehingga saya berpuas hati dengan jawapan yang diberi

98.

Selalu memikirkan jalan-jalan penyelesaian kepada bermacam-macam masalah sosial, politik dan ekonomi

99.

Melakukan sesuatu mengikut cara saya sendiri tanpa memikirkan apa orang lain akan kata

100.

Lebih banyak bertolakansur mengenai sesuatu perkara berbanding dengan orang lain

101.

Selesa bercakap dengan sesaorang walaupun bertemu buat kali pertama

102.

Suka menulis ulasan kritikal mengenai buku-buku dan

artikel-artikel bercorak akademik yang saya baca

103.

Merasa gugup bercakap di hadapan khayalak ramai

104.

Tidak suka tinggal di sesuatu tempat dalam satu jangkamasa yang lama

105.

Akan meneruskan kerja-kerja yang menghadapi kebuntuan, walaupun orang lain telah menarik diri

106.

Merasakan bahawa kehidupan saya adalah tidak

mengembirakan

107.

Selalu mempengaruhi orang lain supaya menerima pendapatsaya

108.

Percaya bahawa menolong orang lain adalah sama penting dengan menolong diri saya sendiri

109.

Rasa sedih menghadapi masalah-masalah peribadi bersendirian tanpa sokongan dari kawan-kawan

110.

Merancang dengan telitimatlamat yang ingin saya capai di masa akan datang

111.

Merasakan bahawa kejayaan orang lain selalu mendorong saya untuk mencuba dengan lebih bersungguh-sungguh

112.

Sejarah kehidupan saya sentiasa menyeronokkan dan mengembirakan

113.

Lebih selesa membuat kerja-kerja yang telah saya rancangdari membuat kerja yang disuruh oleh orang lain

114.

Berminat mencari sebab musabab mengenai tingkahlaku dan permasalahan manusia

115.

Selalu bertindak mengikut keyakinan diri

116.

Merasa perlu bergantung kepada individu yang saya percayai bagi membentuk nilai-nilai hidup saya

117.

Lebih selesa berinteraksi dengan individu yang tidak saya kenali dari duduk seorang diri

118.

Sering memikirkan sebab-sebab berlakunya masalah di dunia ini serta cara penyelesaiannya

119.

Selalu merasa bimbang bila bertemu dengan orang yang belum saya kenali

120.

Suka membuat sesuatu kerja hanya disebabkan ianya berbeza dari yang lain

121.

Akan menyelesaikan segala tugas yang diamanahkan kepada saya walaupun saya terpaksa bekerja lebih masa

122.

Merasakan yang diri saya patut dihukum kerana telah melakukan sesuatu yang salah

123.

Suka kepada aktiviti-aktiviti kumpulan di mana saya bertindak sebagai ketua

124.

Mudah mesra dan mudah membina persahabatan dengan

orang lain

125.

Merasa kecewa bila orang lain tidak menghargai diri saya

126.

Merancang semua aktiviti-aktiviti supaya ia dapat dijalankan dengan lancar

127.

Mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih berjaya daripada orang lain

128.

Walaupun rakan-rakan selalu membuatkan saya ternanti-nanti, saya tidak pernah marah

129.

Agak mudah marah berbanding dengan kawan-kawan

saya yang lain

130.

Memperuntukkan masa yang agak banyak bagi memikirkan masalah-masalah rumit yang perlu diselesaikan

131.

Percaya yang saya mempunyai hak untuk menentukan sendiri apa yang ingin saya lakukan

132.

Lebih suka meminta nasihat dari orang lain daripada cuba menyelesaikan masalah saya sendiri

133.

Menganggap diri saya sebagai orang yang mudah untuk didampingi

134.

Merasakan yang diri saya lebih berkebolehan membuat sesuatu kerja berbanding dengan kawan-kawan saya yang lain

135.

Merasa amat sukar memberitahu orang lain mengenai diri saya

136.

Ingin mencuba sesuatu sekurang-kurangnya sekali

137.

Bila saya membuat sesuatu keputusan, jarang sekali saya akan mengubahnya

138.

Percaya bahawa diri saya mempunyai lebih banyak masalah peribadi dari orang lain

139.

Gembira jika saya terpilih untuk memegang jawatan yang mempunyai autoriti

140.

Percaya bahawa kebanyakan orang yang saya temui boleh menjadi kawan kepada saya

141.

Ingin supaya diri saya difahami dan diterima oleh orang lain

142.

Bekerja lebih efektif mengikut jadual yang telah dirancang terlebih dahulu

143.

Suka mengisi masa lapangdengan aktiviti-aktiviti dan

kerja-kerja yang mencabar

144.

Saya tidak pernah bosan melakukan kerja yang

berulang-ulang

145.

Suka kepada perdebatan yang hangat tidak kira sama ada

saya menang atau kalah

146.

Suka membaca buku-buku yang boleh membantu saya mengenali diri dengan lebih baik

147.

Berpendapat bahawa apa yang betul dan apa yang salah

adalah ditentukan oleh diri saya sendiri

148.

Tidak akan memulakan sesuatu kerja bila saya dapati orang lain tidak berminat untuk melakukannya

149.

Mempunyai ramai sahabat dan kenalan

150.

Suka berbincang mengenai konsep-konsep dan idea-idea

151.

Akan mengelak situasi-situasi yang memaksa saya berhubung dan berinteraksi dengan orang ramai

152.

Merasa bosan hidup dalam keadaan yang stabil di sepanjang masa tanpa perubahan

153.

Tidak suka membiarkan sesuatu kerja terbengkalai tanpa mencari jalan penyelesaiannya segera

154.

Takut akan kecewa dalam mengharungi hidup

155.

Akan memilih pekerjaan di mana saya mempunyai tanggungjawab penuh untuk menyelia

156.

Suka melawat kawan-kawan dan jiran-jiran saya yang sakit

157.

Akan meminta pertolongan kawan-kawan yang lain apabila menghadapi kebuntuan

158.

Rasa kecewa bila ada sesuatu yang menganggu perjalanan rangangan saya

159.

Ingin diiktiraf sebagai seorang yang berpengaruh

160.

Saya tidak pernah cemburu walaupun kekasih atau orang yang saya sayangi bermesra dengan orang lain