ekaunseling
 
   Utama      Ujian Minat Kerjaya Riasec      Investigatif - (Thinkers)
 

widgets
 
 

KEPUTUSAN/MAKSUD KEPUTUSAN UJIAN PSIKOMETRIK ANDA
 
 

PERINCIAN LANJUT

Thinkers (Investigative)

Investigatif (I)

Jenis Investigatif ialah jenis individu yang mempunayi kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, perkataan-perkataan dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan bersifat introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains

 

=== Pemikir ( Siasatan ) ===
" Intelek, introspektif , dan ingin tahu. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitikal dan logik [...] ilmiah , saintifik , teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar. Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan
 

"Intellectual, introspective, and inquisitive. They are curious, methodical, rational, analytical, and logical [...] scholarly, scientific, technical, or medical [...] avid readers. They like to solve problems, perform experiments, and conduct research."[10]