ekaunseling
   Utama      Tafsiran Ujian Minat Kerjaya Riasec      Investigatif - (Thinkers)
 

widgets
 
 

KEPUTUSAN/MAKSUD KEPUTUSAN UJIAN PSIKOMETRIK ANDA
 
 

UNTUK PERINCIAN DAN MEMBUAT UJIAN SILA KLIK LINK INI 

PERINCIAN LANJUT

Thinkers (Investigative)

Investigatif (I)

Jenis Investigatif ialah jenis individu yang mempunayi kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan persekitarannya dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, perkataan-perkataan dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan bersifat introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains

 

=== Pemikir ( Siasatan ) ===
" Intelek, introspektif , dan ingin tahu. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitikal dan logik [...] ilmiah , saintifik , teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar. Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan
 

"Intellectual, introspective, and inquisitive. They are curious, methodical, rational, analytical, and logical [...] scholarly, scientific, technical, or medical [...] avid readers. They like to solve problems, perform experiments, and conduct research."[10]

 
 
 
 
KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com