ekaunseling
   Utama      ekaunseling      Pendidikan Pra Universiti
 

widgets
 
 

Sukatan Pelajaran STPM Baharu .

Jika anda ingin muatturun/download sukatan pelajaran bagi mata pelajaran di bawah, sila klik matapelajaran tersebut. Ia diberi pautan terus ke laman Majlis Peperiksaan Malaysia (Pdf Document).

1.     900 Pengajian Am
(Perubahan adalah pada halaman prakata dan halaman 15)

2.     910 Bahasa Melayu

3.     911 Bahasa Cina

4.     912 Bahasa Tamil

5.     913 Bahasa Arab

6.     920 Literature In English

7.     922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif

8.     930 Syariah

9.     931 Usuluddin

10.   940 Sejarah

11.   942 Geografi
(Perubahan adalah pada halaman 11, 12, 13.)

12.   944 Ekonomi

13.   946 Pengajian Perniagaan

14.   948 Perakaunan

15.   950 Mathematics (M)

16.   954 Mathematics (T)

17.   956 Further Mathematics

18.   958 Information And Communications Technology (ICT)

19.   960 Physics

20.   962 Chemistry

21.   964 Biology

22.   966 Sains Sukan

23.   970 Seni Visual

Format penyataan keputusan peperiksaan STPM

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis Peperiksaan Malaysia telah mengubah format penyataan keputusan dan penganugerahan gred bagi peperiksaan STPM kepada penyataan baru yang menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP). Format yang baru ini adalah selaras dengan sistem penyataan keputusan peperiksaan yang digunakan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

Format penyataan keputusan peperiksaan STPM yang baru ini telah melaporkan pencapaian calon dalam 11 gred berbanding dengan 7 gred yang sedia ada. Perbandingan penyataan bagi gred kertas dan gred mata pelajaran STPM yang sedia ada dan yang baru adalah seperti yang berikut :

Gred Kertas

Gred Mata Pelajaran

Gred Kertas

Gred Mata Pelajaran

NGMP

1

A

A

A

4.00

2

A

A-

A-

3.67

3

B

B+

B+

3.33

4

C

B

B

3.00

5

D

B-

B-

2.67

D

C+

C+

2.33

6

E

C

C

2.00

7

R

C-

C-

1.67

8

R

D+

D+

1.33

R

D

D

1.00

9

F

F

F

1.00

Bagi gred mata pelajaran, gred C hingga gred A yang diberi nilai 2.00 hingga 4.00 dikira sebagai gred lulus penuh, manakala gred D hingga gred C- yang diberi nilai 1.00 hingga 1.67 sebagai gred lulus sebahagian dan gred F yang diberi nilai 0.00 sebagai gagal. Nilai gred mata pelajaran adalah berasaskan kepada peratus wajaran dan markah bagi setiap kertas bagi mata pelajaran berkenaan.

Penyataan keputusan peperiksaan STPM menggunakan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) ini akan dimulai dengan peperiksaan tahun 2003.

Sumber: http://www.spa.gov.my/Portal/Kelayakan/STPM

Untuk keterangan lanjut, anda perlu merujuk ke laman rasmi Lembaga Peperiksaan Malaysia melalui pautan di bawah. Sekiranya tiada pautan di sini, anda perlu merujuk kepada:

http://www.mpm.edu.my/

Pautan Pantas

Sukatan Pelajaran

Surat Pemberitahuan dan Pekeliling

Peraturan dan Skema Peperiksaan

Panduan Umum Pengurusan dan Pengendalian PBS

Pamplet Sistem Pentaksiran Baharu STPM

Bahan Taklimat

Soalan Lazim STPM Baharu

Anda perlukan jawapan segera mengenai STPM?

Sila KLIK DI SINI

Anda perlukan jawapan segera mengenai MUET? Sila KLIK DI SINI

Anda perlukan jawapan segera mengenai Ujian MedSy?. Sila KLIK DI SINI

Anda perlukan jawapan segera mengenai Ujian MunSyl?. Sila KLIK DI SINI

KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com