ekaunseling
   Utama      KOLEKSIMINDA      Psikometrik
 

widgets
 
 

Ujian Minat Kerjaya Riasec Ujian minat kerjaya merupakan satu ukuran untuk mengenal pasti minat individu tentang sesuatu alat ukur untuk menegenal pasti minat individu tentang sesuatu aktiviti dalam pekerjaan-pekerjaan yang khusus berdasarkan persekitaran kerja.

Selanjutnya...

Inventori Gaya Bercinta.

Setiap individu akan memperolehi skor dalam keenam-enam skala IGB. Skor tertinggi yang diperolehi dari keenam-enam skala IGB ini menunjukkan gaya percintaan yang dominan untuk diri anda. Bagi mereka yang baru bercinta, mungkin tidak memahaml dengan mendalam erti cinta. Apabila mereka terdengar atau terbaca perkataan " cinta ", mereka akan berasa senang hati dan seronok. Tetapi apakah sebenarnya cinta? Selanjutnya  

Ujian personaliti ialah alat ukur khusus yang digunakan untuk menentukan sejauh mana seseorang itu mempunyai tret-tret atau ciri-ciri lain dengan mengukur sejauh mana samanya gerak balas yang diberi dengan kumpulan-kumpulan rujukan yang mempunyai tret-tret atau ciri-ciri berkenaan.

Selanjutnya Daripada hasil dapatan IKK, dapat mengukur tahap kematangan kerjaya murid merangkumi domain sikap dan domain kecekapan. Boleh menjelaskan rancangan kerjaya berdasarkan maklumat dalam pekerjaan, seterusnya dapat menentukan hala tuju kerjaya seperti keperluan pendidikan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu bidang pekerjaan.

Selanjutnya   

Ujian Semakan Kendiri adalah bertujuan untuk membolehkan inidividu menyemak diri sendiri dan menghasilkan maklumat dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Ia boleh memberi panduan untuk modifikasi pelabagai tingkahlaku dan tindakan untuk masa hadapan. Selanjutnya..........................................

Temujanji adalah Borang memohon temujanji online. Borang ini akan menghantar temujanji klien kepada Kaunselor/Pemudahcara/penasihat kami bagi mendapatkan jawapan melalui email. Temujanji Maya ini tidak melibatkan pertemuan fizikal. Klien yang berdaftar sahaja layak membuat temujanji dan mengemukakan soalan serta mendapat jawapan dari kami. Klient hendaklah melanggan Pakej Individu bagi melayakkan mereka mendapat semua khidmat nasihat kami.

Ujian Minat Kerjaya Riasec Ujian minat kerjaya merupakan satu ukuran untuk mengenal pasti minat individu tentang sesuatu alat ukur untuk menegenal pasti minat individu tentang sesuatu aktiviti dalam pekerjaan-pekerjaan yang khusus berdasarkan persekitaran kerja.

Selanjutnya...

Inventori Gaya Bercinta.

Setiap individu akan memperolehi skor dalam keenam-enam skala IGB. Skor tertinggi yang diperolehi dari keenam-enam skala IGB ini menunjukkan gaya percintaan yang dominan untuk diri anda. Bagi mereka yang baru bercinta, mungkin tidak memahaml dengan mendalam erti cinta. Apabila mereka terdengar atau terbaca perkataan " cinta ", mereka akan berasa senang hati dan seronok. Tetapi apakah sebenarnya cinta? Selanjutnya  

Ujian personaliti ialah alat ukur khusus yang digunakan untuk menentukan sejauh mana seseorang itu mempunyai tret-tret atau ciri-ciri lain dengan mengukur sejauh mana samanya gerak balas yang diberi dengan kumpulan-kumpulan rujukan yang mempunyai tret-tret atau ciri-ciri berkenaan.

 

Selanjutnya Daripada hasil dapatan IKK, dapat mengukur tahap kematangan kerjaya murid merangkumi domain sikap dan domain kecekapan. Boleh menjelaskan rancangan kerjaya berdasarkan maklumat dalam pekerjaan, seterusnya dapat menentukan hala tuju kerjaya seperti keperluan pendidikan dan kemahiran yang diperlukan dalam sesuatu bidang pekerjaan.

Selanjutnya   

Ujian Semakan Kendiri adalah bertujuan untuk membolehkan inidividu menyemak diri sendiri dan menghasilkan maklumat dan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Ia boleh memberi panduan untuk modifikasi pelabagai tingkahlaku dan tindakan untuk masa hadapan. Selanjutnya..........................................

Temujanji adalah Borang memohon temujanji online. Borang ini akan menghantar temujanji klien kepada Kaunselor/Pemudahcara/penasihat kami bagi mendapatkan jawapan melalui email. Temujanji Maya ini tidak melibatkan pertemuan fizikal. Klien yang berdaftar sahaja layak membuat temujanji dan mengemukakan soalan serta mendapat jawapan dari kami. Klient hendaklah melanggan Pakej Individu bagi melayakkan mereka mendapat semua khidmat nasihat kami.

 

 INVENTORI MINAT KERJAYA RIASEK

 

1. Realistik (Realistic)

 

Berkemahiran dalam athletic dan mekanikal. Mereka ini suka bekerja dengan objek, mesin, peralatan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Juga berminat bekerja di dalam situasi out door berbanding di dalam pejabat .

 

1. Realistik (R) (Do-ers - orang yang berusaha mengerjakan(realistik) Jenis personaliti realistik ialah individu yang mempunyai kemahiran atletik atau mekanikal. Individu ini menghadapiersekitaran secara konkrit dan fizikal. Digambarkan sebagai materialistik, stabil dari segi emosi, tidak bersifat sosial. Contoh pekerjaan: Jurutera Awam, Operator Mesin, Ahli ilmu Perkebunan, Tukang Kebun. Contoh pekerjaan: Jurutera Awam, Operator Mesin, Ahli ilmu Perkebunan, Tukang Kebun.   Profesion berikut, yang disenaraikan oleh satu jenis , boleh dikaitkan dengan jenis yang lain. === Orang yang berusaha mengerjakan ( realistik ) === "Bebas , stabil , berterusan, tulen , praktikal, dan berjimat cermat [...] tugas yang sentuhan, fizikal, sukan, atau mekanikal yang di luar , dengan menggunakan alat-alat, mesin , berinteraksi dengan haiwan, dan bekerja dengan tangan mereka TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "R"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami. Oleh itu anda perlu melakukan ujiannya. Untuk melakukan Ujian, Sila Mendaftar dengan KLIK DISINII

 

2. Investigatif (Siasatan)  Mereka ini biasanya amat berminat dengan pemerhatian, mempelajari, menyelidik, menganalisa, menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan serta berkamahiran dalam bidang saintifik dan matematik serta meminati kerjaya-kerjaya bercorak teknikal.Penyelidikan (I) Jenis Penyelidikan adalah jenis individu yang mempunyai kemahiran saintifik dan matematik. Mengendalikan lingkungan dengan menggunakan kecerdasan, memanipulasikan idea-idea, kata-kata dan lambang-lambang. Digambarkan sebagai individu yang mengelak daripada situasi sosial dan mempunyai introvert. Contoh pekerjaan: Ahli Kaji Cuaca, Doktor Perubatan, Ahli fizik, Penyelidik Sains   === Pemikir (Siasatan) === "Intelek, introspektif, dan ingin tahu .. Mereka ingin tahu, teratur, rasional, analitik dan logik [...] ilmiah, saintifik, teknikal, atau perubatan [...] pembaca gemar Mereka suka menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, dan menjalankan penyelidikan  "Intelektual, introspektif, dan yang ingin tahu Mereka suka, menyelesaikan masalah, melakukan eksperimen, penulisan, risikan, dan logikal [...] dan menjalankan penyelidikan. TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "I"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami. Oleh itu anda perlu melakukan ujiannya. Untuk melakukan Ujian, Sila Mendaftar dengan KLIK DI SINI 3. Artistik (Kesenian)  Mereka yang berada di kelompok ini memiliki kebolehan kesenian, sangat kreatif dan berinovasi. Juga mempunyai kebolehan intusi dimana suka bekerja di dalam situasi tidak atau kurang berstruktur. Dalam ertika “bebas” kerana tidak minat dan tidak suka bekerja di dalam keadaan yang rutin atau berulang-ulang. Sentiasa menggunakan daya imiginasi dan daya kreativiti.

 

3. Artisitik (A) Jenis Seniistik adalah jenis individu yang mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Menghadapi lingkungan dengan kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. Digambarkan sebagai individu yang bersifat asli, tidak suka berkawan dan bersifat kewanitaan Contoh pekerjaan: Penyair, Penyanyi, Pelukis, Pengarang, Arkitek.   === Pencipta (Artistik) === "Kreatif, intuitif, sensitif, jelas, dan ekspresif Mereka tidak berstruktur, asal, tak sesuai, dan inovatif Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea- idea, abstrak, dan konsep Mereka adalah spontan dan berfikir terbuka.   Pencipta (Artistik) "Kreatif, intuitif, sensitif, mengungkapkan, dan ekspresif Mereka tidak berstruktur, asli, tidak sesuai dan inovatif Mereka bergantung kepada perasaan, imaginasi, dan inspirasi Mereka suka bekerja dengan idea, abstrak, dan konsep. -minded. TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "A"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

 

4. Sosial (Social) Mereka ini juga suka bekerja dan beinteraksi sesama manusia. Suka memberitahu, menolong, melatih, memperkembang, mengubati dan membuat kerja-kerja kebajikan untuk orang lain. Berkemahiran menggunakan tutur kata serta mahir dalam komunikasi dan mempunyai matlamat, terutamanya adalah membuat kebajikan.  Jenis Personaliti Sosial adalah jenis yang suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan lingkungannya dengan menggunakan kemahiran-kemahiran sosialnya dalam berkomunikasi. Digambarkan sebagai individu berimej positif tentang dirinya, suka bersosial, suka mengasuh, bersemangat dan bertanggungjawab. Contoh pekerjaan: Ahli Sosiologi, Guru, Pegawai Perhubungan Awam, Kaunselor.   === Penolong (Sosial) === "Jenis, pemurah, bekerjasama, sabar, penyayang, membantu, empati, bijaksana, dan mesra. Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan mengajar mereka suka tugas-tugas yang melibatkan kerja-kerja kerja, interaksi sosial, membina hubungan, dan memperbaiki masyarakat.   Pembantu (Sosial) "Baiklah, murah hati, saling bekerjasama, sabar, peduli, membantu, empati, bijaksana, dan mesra. Mereka cemerlang dalam bersosial, membantu orang lain, dan mengajar, seperti tugas yang melibatkan kerja berpasukan, interaksi sosial, membangun hubungan, dan peningkatan masyarakat. TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "S"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

5. Enterprise (Keusahawanan) Mereka ini amat suka dan minat bekerja dan berinteraksi sesama manusia. Berminat dalam mempengaruhi, mengarah, memimpin dan menguruskan orang lain juga mahir dalam memanipulasi. Namun matlamatnya adalah bagi mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Jenis personaliti Enterprising adalah jenis individu yang suka berkerja dan berinteraksi dengan manusia. Mengendalikan lingkungan dengan memperlihatkan ciri-ciri memujuk, bijak bahasa, ekstrovert, penuh kepercayaan. Digambarkan sebagai individu yang pandai dan mahir memanipulasi orang lain dan matlamat akhir mereka untuk mencapai keuntungan. Contoh pekerjaan Esksekutif Pegiklanan, Pengarah Publisiti, Ahli Politik, Jurujual Insurans.   === Persuaders (berdaya) === "Pengembaraan, hebat, tegas, extroverted, bertenaga, bersemangat, yakin, dan yakin Mereka yang dominan, meyakinkan, dan motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain, mengambil risiko, berdebat, dan bersaing.    Persatuan (Usaha) "Mengagumkan, bercita-cita tinggi, tegas, extroverted, bertenaga, bersemangat, yakin, dan optimis. Mereka suka, mempengaruhi, dan memberi motivasi [...] Mereka suka mempengaruhi orang lain, bertanggungjawab, mengambil risiko, membahaskan dan bersaing. TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "E"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

6. Konvensional / Kelaziman (Conventional) Suka bekerja dengan data dan nombor. Mereka ini mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dam kemahiran dalam menggunakan nombor dan melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Jenis personaliti Konvensional adalah jenis individu yang suka bekerja dengan data dan nombor.Menghadapi persekitaran dengan memilih matlamat dan aktiviti yang dipelihara oleh masyarakat. Melakukan sesuatu secara terperinci, bersifat akur dan mengikut arahan. Menggambarkan sebagai individu yang stereotip dan tidak asli, sentiasa kemas, dan konservatif. Contoh Penyimpan Pekerjaan, Perdagangan Guru, Akuntan, Jurutrengkas.   === Penganjur === "Berhati-hati dan konservatif Mereka adalah logik, cekap, teratur, dan teratur, mereka adalah menyeluruh dan terperinci yang berorientasikan Mereka nilai kesempurnaan dan kejujuran Mereka boleh dipercayai Mereka menikmati tugas tugas praktikal, saiz kuantitatif, dan persekitaran berstruktur. Mereka mengikut peraturan      Penganjur (konvensional) "Konsisten dan konservatif Mereka adalah logik, cekap, teratur, dan teratur Mereka berorientasikan menyeluruh dan terperinci Mereka menilai ketepatan dan ketepatan Mereka boleh menikmati tugas praktikal, pengukuran kuantitatif dan persekitaran berstruktur Mereka mematuhi peraturan . TETAPI ADAKAH ANDA TAHU ANDA TERGOLONG DALAM KELOMPOK YANG MEMPUNYAI DOMAIN "K"???. dan APAKAH KERJAYA YANG SESUAI DENGAN ANDA??. Kami telah senaraikan kerjaya yang sesuai dengan anda yang memiliki domain ini, tetapi anda perlulah berdaftar dengan kami.

 

 

 
 
 
 
KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com