ekaunseling
 
   Utama      Ujian Aptitut Online
 

widgets
 
 

PENGENALAN

Ujian aptitud distrukturkan cara sistematik bagi menilai bagaimana orang menjalankan tugas atau bertindak balas kepada situasi yang berlainan. Laman ini mempunyai kaedah pentadbiran standard dan pemarkahan dengan keputusan yang kuantitatif dan berbanding dengan bagaimana orang lain telah dilakukan pada ujian yang sama. Ianya ditadbir menggunakan pendekatan atas talian berkomputer.

(saya berikan link ini untuk anda mencuba ujian-ujian psikometrik online bagi meningkatkan kefahaman tentang diri anda. Anda boleh mencuba tanpa paksaan dan rahsia anda tidak akan dikongsi sesiapa. Ia hanya ujian biasa sahaja)

INTRODUCTIONAptitude test

Aptitude tests are structured systematic ways of evaluating how people perform on tasks or react to different situations. They have standardised methods of administration and scoring with the results quantified and compared with how others have done at the same tests. They are increasingly administered on a computer.

Terdapat berikut masa yang ditetapkan, bebas kebolehan ujian amalan mengenai laman web ini termasuk jawapan dan bekerja di luar:

There are the following timed, free practice aptitude tests on this web site including answers and working out:

Saya berikan pautan ini bagi membolehkan anda memasuki laman web yang menyediakan ujian ini secara atas talian yang anda boleh mencubanya mengikut kesukaan anda.

Ref: http://www.kent.ac.uk/careers/psychotests.htm

Ramai diantara kita yang takut ujian, tetapi ini biasanya hanya sebahagian dari prosedur penilaian keseluruhan. Majikan akan menggunakan mereka bersama-sama dengan temuduga, borang permohonan, rujukan, keputusan akademik dan lain-lain kaedah pemilihan, jadi keputusan ujian biasanya tidak akan menjadi maklumat yang dirujuk sepenuhnya.. Ujian yang kurang sempurna akan merugikan mereka yang mengambil ujian dan pihak yang menggunakan ujian tersebut.. Jika anda mempunyai masalah, sila hubungi penyelaras ujian terlebih dahulu kerana ia mungkin dapat membuat elaun.
Many people have a fear of tests, but these are usually only part of the overall assessment procedure. Employers will use them alongside interviews, application forms, references, academic results and other selection methods, so test results won't usually be the only information looked at. No test is perfect, and some candidates such as those with disabilities, may be at a disadvantage when taking this type of test. If you have a disability contact the test administrator in advance as they may be able to make allowances.