ekaunseling
   Utama      Ujian Psikometrik
 

widgets
 
 

Maksud Psikometrik

Psikometrik adalah bidang yang berkaitan dengan teori dan teknik dalam pengukuran pendidikan dan psikologis, mencakup pengukuran pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadian. Bidang ini terutama mempelajari perbezaan antara individu dan antara kelompok.

Penelitiannya terutama pada:

  • Pembuatan alat dan prosedur pengukuran, dan
  • Pengembangan dan penyempurnaan pendekatan teoretis terhadap pengukuran.

Kebanyakan dari kerja awal secara teoretis dan terapan dalam psikometrik dilakukan dalam upaya mengukur kecerdasan. Konsep kunci tradisional dalam teori tes klasikal adalah reliabilitas dan validitas. Alat ukur yang reliabel melakukan pengukuran dengan konsisten, sementara pengukuran yang valid adalah yang mengukur apa yang akan diukur.

Sumber: Wikepedia
Saya sertakan dibawah ini pautan untuk anda membuat ujian personaliti untuk diri anda sendiri bagi memahami diri anda sendiri. Pautan ini boleh dilayari dengan klik pada link yang disediakan. Sumber asal link ini adalah http://www.teachersrock.net/personaliti.htm

Koleksi Ads : anda mungkin berminat dengan Akademik? Sila lihat
 

Ujian Personaliti

horizontal rule

Memandangkan tugas guru berkait rapat dengan pembentukan personaliti murid-muridnya maka ada baiknya disediakan beberapa ujian personaliti untuk membantu guru pelatih memahami diri sendiri dengan lebih mendalam lagi. Ujian-ujian ini diperoleh dari sumber-sumber internet dan telah diterjemahkan.

Ujian-ujian yang disediakan hanya merupakan panduan am sahaja. Bagaimanpun sebarang ujian yang sah harus diperoleh daripada ahli psikologi, kounselor yang bertauliah sahaja.

Selamat mencuba!

horizontal rule

bullet Ujian Personaliti - Keirsey Temperament Sorter (10 minit)
bullet Ujian Personaliti Berasaskan Corak (3 minit)
bullet Ujian Personaliti: Bertanggungjawab (5 minit)
bullet Ujian Personaliti: Rasa Hampa (5 minit)
bullet Ujian Personaliti: Inkuisitif (5 minit)
bullet Ujian Personaliti: Populariti (5 minit)
bullet Indikator Personaliti: (3 minit)
bullet Inventori Gaya Pembelajaran Schmeck 1983 (5 minit)
bullet Inventori Gaya Pembelajaran Paragon
bullet Dimensi Extrovert-Introvert (5 minit)
bullet Dimensi Sensate-iNtuitive (5 minit)
bullet Dimensi Thinker-Feeler (5 minit)
bullet Dimensi Judger-Perceiver (5 minit)
bullet Indeks Gaya Pembelajaran Soloman-Felder
bullet Dimensi Active-Reflective (5 minit)
bullet Dimensi Sensing-Intuitive (5 minit)
bullet Dimensi Visual-Verbal (5 minit)
bullet Dimensi Sequential-Global (5 minit)
bullet Taksiran Kecenderungan Hemisferik (5 minit)
bullet Profail Respons Adversiti (5 minit)
KOLEKSIMINDA
https://koleksiminda.com